Kadry i płace

Obsługa kadr i płac

 

świadczymy kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, a także rozliczeń pracowniczych z ZUS i urzędami skarbowymi.

Naszymi atutami są bezzwłoczna realizacja zleconych usług, solidność i zaangażowanie w sprawy Klienta, nowoczesność i dostosowywanie naszych usług do potrzeb Klienta.

 

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą m.in.:

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (umowy o prace, świadectwa pracy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie wymaganych prawem ewidencji i rejestrów pracowniczych,
 • obsługa zatrudnionych osób na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzanie deklaracji, raportów, informacji dla ZUS,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych,
 • aktualizacja danych ubezpieczonych i płatnika w ZUS,
 • sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń,
 • wyliczanie wysokości składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od pracowników,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • sporządzanie zestawień dotyczących przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników,
 • przygotowywanie odpowiednich deklaracji zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów.

Ta strona używa plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close